segunda-feira, 22 de dezembro de 2014

Padrões de competência TIC para docentes da UNESCO

Este artigo da EDUTEKA aborda os padrões de competência TIC para os/as professores/as, da UNESCO, publicado em 2008.
É interessante verificar que passados quase sete anos, a discussão em torno da temática contínua. A integração das TIC nos currículos das disciplinas está longe de ser uma realidade na maioria das escolas.
Aqui podem consultar o documento da UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209por.pdf

Estándares UNESCO de competencia en TIC para docentes

UNESCO publicó en enero de 2008 los Estándares de Competencia en TIC para Docentes que pretenden servir de guía a instituciones formadoras de maestros en la creación o revisión de sus programas de capacitación. Este proyecto entrecruza tres enfoques para reformar la educación (alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y generación de conocimiento) con seis de los componentes del sistema educativo (currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes).

Consultar: http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php

Sem comentários: